Ανακοινώσεις

SUMMER CAMP 2021 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

by Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -

Το καλοκαίρι όπως γνωρίζουμε, είναι η εποχή της χαράς και του παιχνιδιού για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το «Summer Camp 2021», το οποίο προσφέρει έναν συνδυασμό μάθησης, άθλησης, παιχνιδιού.

Εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μουσική, αθλητικές δραστηριότητες, παιδικές ταινίες, επιτραπέζια παιχνίδια, θαλάσσια μπάνια, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές κ.ά.

Για να μπορέσουμε να εντάξουμε έγκαιρα όλους τους μαθητές μας στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και να σχεδιάσουμε τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων σας παρακαλούμε να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 26/05/2021, στο:   grammateia@esp.edu.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του σχολείου.

Οι περίοδοι είναι οι παρακάτω:

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Παρασκευή 28/06/2021 έως Παρασκευή 09/07/2021 (2 εβδομάδες)

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 12/07/2021 έως Παρασκευή 23/07/2021 (2 εβδομάδες)

Το κόστος είναι 190€ ανά περίοδο


Διαδικασία έναρξης

by Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -

Με μάσκα και δύο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self-test) την εβδομάδα, τα οποία θα πραγματοποιούνται την Κυριακή και την Τετάρτη, θα επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του διοικητικού προσωπικού των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων στα σχολεία, τα οποία θα επαναλειτουργήσουν διά ζώσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Από σήμερα Τετάρτη 5 Μαΐου και ως το Σάββατο 8 Μαΐου θα γίνει η προμήθεια των self-test από τα φαρμακεία, για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το δεύτερο τεστ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Η προμήθεια του self-test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). Μαζί με τον δωρεάν self-test παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται στο σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανηλίκους μαθητές ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα. Για τους ανήλικους μαθητές ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων τους.


Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού́ ελέγχου:

Οι γονείς των ανήλικων μαθητών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Ο μαθητής επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα στη συνοδό του σχολικού λεωφορείου που θα τον παραλάβει κι εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημοσία δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μετάβουν στη δημοσία δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγειάς (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας τη βεβαίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους μαθητές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογράφουν και χειρόγραφα από τους γονείς των ανήλικων μαθητών, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.


Older topics...

Courses