Το Σχολείο μας στεγάζεται σ’ ένα όμορφο σχολικό κτίριο δίπλα στο δάσος, με άνετες αίθουσες διδασκαλίας.

Με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου μας αποκτούν σφαιρική γνώση και κριτική σκέψη.

Παράλληλα, μέσα από τις διαθεματικές εργασίες που αναλαμβάνουν, εμβαθύνουν σε επίκαιρα θέματα καλλιεργούν τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη μιας ομάδας.

Last modified: Sunday, September 8, 2013, 9:05 PM