Το Σχολείο μας στεγάζεται σ’ ένα όμορφο σχολικό κτίριο δίπλα στο δάσος, με άνετες αίθουσες διδασκαλίας.

Με δεδομένο ότι το Γυμνάσιο αποτελεί μια κρίσιμη εκπαιδευτική βαθμίδα που προδιαγράφει και καθορίζει τη μετέπειτα εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών, στο Σχολείο μας:

Παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές.

Παρέχεται εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται.

Με την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων στις τάξεις του Γυμνασίου, εντάσσουμε ένα ισχυρό εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες εμπλέκουμε τους μαθητές σε διαδικασίες που προάγουν την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Τέλος, με την υψηλού επιπέδου μάθηση που παρέχουμε στα παιδιά μας, οικοδομούμε σταδιακά τη γνώση και τα προετοιμάζουμε κατάλληλα για το μέλλον.

Last modified: Sunday, September 8, 2013, 9:09 PM