Με δεδομένη την ανάγκη για μια παιδεία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και να παράσχει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αποκτήσουν προοπτικές για το μέλλον,  στόχος του Λυκείου μας δεν είναι μόνο η  εισαγωγή στα ΑΕΙ της επιλογής των μαθητών μας, χωρίς την ανάγκη καμιάς εξωσχολικής βοήθειας (φροντιστηρίου), αλλά και η διαμόρφωση ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα του Λυκείου έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και συγγραφική εμπειρία και, σε συνδυ

Επιπρόσθετα, στους μαθητές μας παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές και εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται

Last modified: Sunday, September 8, 2013, 9:10 PM